Vad är CoScene? / What is CoScene?

I videon, CoScene Livingroom Series Part 1a, som vi presenterade härom veckan kan du se hur rörelse kontrollerar några förprogrammerade ljud (instrument). Med rörelse är det möjligt att höja och sänka volymen, aktivera och avaktivera olika ljud och ändra tonalitet. En mycket grundläggande start som visar grundidén. Detta är möjligt den som har en 3-D sensor, kunskaper i programmering och ett program som fungerar med 3-D sensorn och ett musikprogram. Med några fler modifieringar är det även möjligt att lägga till röststyrning.

Det CoScene är och kommer att bli är ett instrument och en lösning för scenframträdanden som kombinerar olika sätt att interagera, förpackat på ett intuitivt sätt och med gränslösa möjligheter för utveckling. Föreställ dig Lego, med start satsen får du ett antal klossar som du kan kombinera på olika sätt. Om du är en erfaren Lego-byggare vill du kanske lägga till fler klossar och kanske även några snygga tema klossar för att kunna skapa den avancerade konstruktion du vill. På samma sätt ska CoScene vara enkelt att komma igång med för nybörjaren och tillräckligt utmanande för den avancerade konstnären.

 

***

 

In the video, CoScene Livingroom Series Part 1a, that we presented the other week you can see how movement controls a couple pre-programmed sounds (instruments). With movement it is possible to rise and lower the volume, activate and de-activate different sounds and change tonality. A very basic start that shows how we visualize the fundament. This is possible to create for anyone with a 3-D sensor, programming skills and a program that works together with the 3-D sensor and a music program. It is also, with more modifications possible to add voice-control.

What CoScene is and will be is an instrument and a solution for stage performances that combines different ways of interacting, packaged in an intuitive way and with limitless possibilities for expansion. Image Lego, with the basic starter kit you get a number of interlocking bricks; you can combine them in different ways. If you are a skilled Lego-builder you might want to add more bricks and maybe even some fancy theme bricks in order to create the advanced piece you want to. In the same way CoScene will be easy to get started with for the beginner and enough challenging for the advanced artist.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: