Modul / Module

De senaste veckorna har arbetet med CoScene stannat upp då vi förlorat en familjemedlem. Arbetet går fortfarande långsamt men vi försöker komma igång med arbetet igen och hitta den positiva energin och glädjen att jobba med projektet.

I lördags höll vi ett möte via Skype med Henrik Øvad, erfaren multimedia programör och MAX expert, som kommer att vara involverad i utvecklingen av CoScene. Henrik är verksam i Århus, Danmark, och har bl.a. arbetet med projekt för teater och som undervisare. I det öppna kontorslandskap där han arbetar finns även en massa personer med erfarenhet och kunskap i programmering och andra färdigheter inom teknik som kan vara användbara. Ett inspirerande möte!

Efter mötet har arbetet med att visualisera och få tankarna om CoScenes modul-baserade struktur dokumenterade och satt ord (och bild) på startat. Samtidigt har det gjorts research kring styrning av ljus. Och nätverkande.

Bit för bit, steg för steg kommer vi närmare att ha alla delar för konstruktion på plats.

***

During the past weeks the work with CoScene came to a standstill due to the loss of a family-member. We are still going slowly but trying to get the work started again and regain the positive energy and joy working with the project.

On Saturday we had a Skype-meeting with Henrik Øvad, an experienced multimedia programmer MAX 

expert who will be involved in development of CoScene. Henrik is situated in Aarhus, Denmark, and has, among other things worked with projects for theatre and as an educator. In the open-plan office where he works are a bunch of people who are great at programming and other technical skills that will come handy. An inspiring meeting!

After the meeting the work with visualizing and get the ideas of the module-based structure of CoScene documented and put into words (and visuals) have started. At the same time research regarding controlling light is made. And networking.

Brick by brick, step by step we are getting closer to having all pieces for construction in place.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: