Delar, bitar och konstruktion / Bits, pieces and construction

Att skapa ett projekt är frustrerande, stressigt och kul. Dagarna varierar i energi, från att vara på toppen, redo ta över världen till att vara nere i ett hål av tvivel, slita sitt hår och undra varför i hela världen kom jag på den här idéen och hur ska jag nå målet.

Just nu försöker vi få de alla bitar, eller i varje fall en acceptabel del, på plats som vi behöver för att kicka igång alla delar i projektet.  Att arbeta med de tekniska delarna, nätverka, leta efter samarbetspartners och påbörja visualisera produktioner och open lab sessioner med CoScene, även om de sistnämnda delarna ligger ett år fram i tiden är ett måste och kräver samtidigt att du håller huvudet kallt och inte tappar fokus på målet.

Ett projekt behöver balans, inte att allt är roligt hela tiden men att det roliga är en gnista som får dig att fortsätta. I går gjorde vi en enkel, kort och okomplicerad video med ett fragment av den output som kommer att vara en del av CoScene – att kontrollera ljud med enkla rörelser. Känns kanon att äntligen kunna visa en glimt av det arbete vi är mitt uppe i.

***

To create a project from scratch is frustrating, stressful and fun. The days vary in energy from being on top ready to conquer the world to being in the pit almost tearing your hair and wondering why you ever came up with the idea and how on earth are you going to reach your goal.

At present we are trying to find all, or at least a reasonable amount, of the bits and pieces we need to get all parts in the project kicking of. Working with the technical parts of the projects, building connections, looking for co-workers and starting to visualize productions and open lab sessions with CoScene even if the later parts lay a year ahead in time is a must and at the same time it require that you keep your min cool, no over-heating, and not get lost on the path to the goal.

A project needs balance, not that that everything is fun all the time but that the fun is the spark that keeps you going. Yesterday we made a simple, very short and uncomplicated video of a fragment of the output that will be part of CoScene – controlling the sound with simple movements. Feels great to finally be able to present a glimpse of the work we are doing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: