Time to summarise the past months

Wow, what an intense summer and autumn (not talking about the weather)! CoScene was used in two works of art, first I en demokrati finns det inte plats för idioter that was exhibited during the August. Then in September a story based, interactive “puppet” art installation was born, Eclosion as a part of Göteborgs Stadstriennal och Älvornas strandEclosion will continue to evolve both story wise and considering the different forms of interaction used, and I en demokrati finns det inte plats för idioter will be exhibited again during the spring.

We have identified some weak spots in the software that we will continue to work with and also plan how we are going to take the next step … out in the future.

What is more or less confirmed is that CoScene will be used in two new works of art that will be exhibited in December in Gothenburg, Sweden and in the beginning of next year in Aarhus, Denmark.

Looking forward to let you know more soon but until then a bunch of photos from I en demokrati finns det inte plats för idioter och Eclosion.

IMGP0873 IMGP0870 IMGP0871 IMGP0869 IMGP0882

IMGP0976 IMGP0993 IMGP1005 IMGP1039

Äntligen! / Finally!

Månader har passerat och det har varit smått kaos till tider då vi drabbats av teknikstrul, sjukdom och allmänna vinterskavanker.

Men i förra veckan gjordes sluttest på beta-versionen av CoScene, några små justeringar ska göras och sen är den klar att offentliggöras.

Projektet, ”I en demokrati finns det inte plats för idioter”, drabbades av liknande problem under vintern, och där kör allt på toppfart just nu för att hinna ikapp. Planen är att i slutet av maj finns ett antal utställningsplatser klara och att verket kommer visas under juli-augusti. Event-sidor kommer så snart allt fallit på plats.

Video har vi lovat flera gånger och även det ska vi få knypplat ihop under maj. Till dess kommer här lite stillbilder från förra veckans tester.

***

Several months have passed and it has been kind of chaotic at times since we have had technical failures, illness and the usual winter weaknesses.

But last week we did the final tests on the beta-version of CoScene, there are some minor issues that are being fixed and then it is ready to be made public.

The project, ”I en demokrati finns det inte plats för idioter”, also has had some issues during the winter, and there we are working at top speed to catch up. We plan that by the end of May the places for exhibition will be set and that the interactive installation will be showed during July and August. Event pages will be published as soon as everything is booked.

We have promised a video several times and also that will we work on during May. Until then enjoy the pictures from last weeks testing.

IMGP0645  IMGP0652

IMGP0728  IMGP0678

 

 

Deadline för DIGITAL 2015-16 närmar sig / Closing in on the deadline DIGITAL 2015-16

loggoforfb_uniform1.gif

De senaste veckorna har vi försökt samla ihop alla lösa trådar så att ansökan till DIGITAL 2015-16 kan bli så briljant som möjligt. Helt plötsligt känns allt så seriöst och skrämmande, varje ord och bild kan göra en skillnad. Men vi har nått dit där vi gjort vårt bästa. Under andra förutsättningar hade vi kanske nått ännu längre men livet är sällan förutsägbart och delar av teamet har haft en väldigt tuff höst/vinter.

Mindre än en vecka kvar!

I vardagsrumstudion testas och modifieras den enkla pre-prototypen (en ny kort video kanske dyker upp under kommande vecka) och på projektledarens bord går keybord och hjärna på högvarv. Men det kan inte vara bara jobb, jobb, jobb … lite lek behövs mellan varven. Och det finns så många geniala små appar för mobila plattformar som enkelt kan bidra med lek (och distraktion) då det finns behov t.ex. Bebot och Bloom. Eller om du hellre vill bygga något själv ska du testa Makey Makey.

Innan ansökan till DIGITAL 2015-16 helt omsluter oss måste vi berätta att vi har mött några suveräna samarbetspartners och potentiella samarbetspartners från Sverige, Färöarna, Finland och Island de senaste två veckorna. Vi hoppas att alla av dem har möjlighet att bli en del av CoScene.

***

The past weeks we have been trying to get all the loose ends together and thereby the application for DIGITAL 2015-16 as brilliant as possible. All off a sudden it feels very serious and scary, every word and visual might make a difference. But we are at a stage were we have done our very best. Under other circumstances we might have reach even higher but life is seldom predictable and parts of the team has had a very harsh autumn/winter.

So less than one week to go!

In the living room-studio the simple pro-prototype is tested and modified (a new short video might appear during next week) and on the project manger’s desk the keyboard and the brain are getting seriously heated up. But it cannot be just work, work, work … some fun in between is needed. And there are so many brilliant little apps for mobile platforms available that can easily bring fun (and distraction) when needed, like Bebot and Bloom. Or if you are more into building something by yourself you should try Makey Makey.

Before the application for DIGITAL 2015-16 engulfs us we have to mention that we have met some great collaborators and possible collaborators in Sweden, Faroe Islands, Finland and Island during the past two weeks. We hope all of them will be able to join CoScene.

Vad är CoScene? / What is CoScene?

IMG_7484

I videon, CoScene Livingroom Series Part 1a, som vi presenterade härom veckan kan du se hur rörelse kontrollerar några förprogrammerade ljud (instrument). Med rörelse är det möjligt att höja och sänka volymen, aktivera och avaktivera olika ljud och ändra tonalitet. En mycket grundläggande start som visar grundidén. Detta är möjligt den som har en 3-D sensor, kunskaper i programmering och ett program som fungerar med 3-D sensorn och ett musikprogram. Med några fler modifieringar är det även möjligt att lägga till röststyrning.

Det CoScene är och kommer att bli är ett instrument och en lösning för scenframträdanden som kombinerar olika sätt att interagera, förpackat på ett intuitivt sätt och med gränslösa möjligheter för utveckling. Föreställ dig Lego, med start satsen får du ett antal klossar som du kan kombinera på olika sätt. Om du är en erfaren Lego-byggare vill du kanske lägga till fler klossar och kanske även några snygga tema klossar för att kunna skapa den avancerade konstruktion du vill. På samma sätt ska CoScene vara enkelt att komma igång med för nybörjaren och tillräckligt utmanande för den avancerade konstnären.

 

***

 

In the video, CoScene Livingroom Series Part 1a, that we presented the other week you can see how movement controls a couple pre-programmed sounds (instruments). With movement it is possible to rise and lower the volume, activate and de-activate different sounds and change tonality. A very basic start that shows how we visualize the fundament. This is possible to create for anyone with a 3-D sensor, programming skills and a program that works together with the 3-D sensor and a music program. It is also, with more modifications possible to add voice-control.

What CoScene is and will be is an instrument and a solution for stage performances that combines different ways of interacting, packaged in an intuitive way and with limitless possibilities for expansion. Image Lego, with the basic starter kit you get a number of interlocking bricks; you can combine them in different ways. If you are a skilled Lego-builder you might want to add more bricks and maybe even some fancy theme bricks in order to create the advanced piece you want to. In the same way CoScene will be easy to get started with for the beginner and enough challenging for the advanced artist.

 

Nu går vi 3D! / Now we are going 3D!

IMG_7475

Igår kom den så, 3D sensorn (Kinect). Ett dygn senare är den uppackad och testad. Kul sak!

Nästa steg är skapa några grundläggande ljud som den ska styra. Det blir helgens pyssel.

Yesterday it arrived – the 3D sensor (Kinect). 24 hours later it is unpacked and tested. Fun device!

Next step is to create some fundamental sounds that it shall control. That will be the task for the upcoming weekend.