Deadline för DIGITAL 2015-16 närmar sig / Closing in on the deadline DIGITAL 2015-16

De senaste veckorna har vi försökt samla ihop alla lösa trådar så att ansökan till DIGITAL 2015-16 kan bli så briljant som möjligt. Helt plötsligt känns allt så seriöst och skrämmande, varje ord och bild kan göra en skillnad. Men vi har nått dit där vi gjort vårt bästa. Under andra förutsättningar hade vi kanske nått ännu längre men livet är sällan förutsägbart och delar av teamet har haft en väldigt tuff höst/vinter.

Mindre än en vecka kvar!

I vardagsrumstudion testas och modifieras den enkla pre-prototypen (en ny kort video kanske dyker upp under kommande vecka) och på projektledarens bord går keybord och hjärna på högvarv. Men det kan inte vara bara jobb, jobb, jobb … lite lek behövs mellan varven. Och det finns så många geniala små appar för mobila plattformar som enkelt kan bidra med lek (och distraktion) då det finns behov t.ex. Bebot och Bloom. Eller om du hellre vill bygga något själv ska du testa Makey Makey.

Innan ansökan till DIGITAL 2015-16 helt omsluter oss måste vi berätta att vi har mött några suveräna samarbetspartners och potentiella samarbetspartners från Sverige, Färöarna, Finland och Island de senaste två veckorna. Vi hoppas att alla av dem har möjlighet att bli en del av CoScene.

***

The past weeks we have been trying to get all the loose ends together and thereby the application for DIGITAL 2015-16 as brilliant as possible. All off a sudden it feels very serious and scary, every word and visual might make a difference. But we are at a stage were we have done our very best. Under other circumstances we might have reach even higher but life is seldom predictable and parts of the team has had a very harsh autumn/winter.

So less than one week to go!

In the living room-studio the simple pro-prototype is tested and modified (a new short video might appear during next week) and on the project manger’s desk the keyboard and the brain are getting seriously heated up. But it cannot be just work, work, work … some fun in between is needed. And there are so many brilliant little apps for mobile platforms available that can easily bring fun (and distraction) when needed, like Bebot and Bloom. Or if you are more into building something by yourself you should try Makey Makey.

Before the application for DIGITAL 2015-16 engulfs us we have to mention that we have met some great collaborators and possible collaborators in Sweden, Faroe Islands, Finland and Island during the past two weeks. We hope all of them will be able to join CoScene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: