Kicking off …

Snart … Kick off!

Förra helgen hölls det första teknikmötet och inom kort kommer den verkliga kick-offen att ske. Som vi har berättat tidigare kommer CoScene att vara delaktiga i projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” med stöd från Kulturbryggan under det kommande året, från nu och till juni 2015. Det är en perfekt möjlighet för oss att sätta vår första prototyp i arbete och genom att göra det visa (förhoppningsvis) potentialen i vår idé. Under sommaren och hösten kommer fokus att ligga på teknikutveckling och anpassning så att allt går hand i hand med det interaktiva konstverk som kommer att vara ”slutprodukten”.

Men detta är inte allt vi gör … det finns ett par projekt tull som lurar i hörnet och som vi kommer att söka stöd för under hösten och hoppas kunna starta innan 2014 är slut.

Det känns fantastiskt att kunna sätta igång och sätta CoScene i reellt arbete.

 ***

Soon … Kick off!

During last weekend the first tech meeting took place and in not to long the real kick-off will take place. As we have told you earlier will CoScene be part of the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” supported by Kulturbryggan during the following year, from now and until June 2015. This is a great opportunity to put our first prototype into action and by doing so showing of the potentials (hopefully) will our idea. During the summer and the autumn the focus will be put on technical development and adjustments so that everything goes hand in hand with the interactive work of art that is going to be the final ”product”.

But this is not everything we will do … there are a couple of more projects lurking in the corner that we will seek funding for during the autumn and hopefully will be able to kick off before the end of 2014.

It feels great to be able to get into action and put our CoScene into actual work.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: