Tystnad och arbete / Silence and work

The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind. Albert Einstein

 Det har varit tyst flera veckor, orsaken är en allvarligt skadad dator och att tiden ägnats åt kreativt idéspånande. De nya idéerna involverar det offentliga rummet, inkräktare och ljud plus bilder naturligtvis.

Vad det gäller teknik är vi igång, lite efter i tidsschemat pga. dator-crashen dock. Men ett par veckor försenat, i mitten av oktober, kommer vi att testa en ny version av programmet, detta kommer att bli den första testen av hela programmet med sensorer och allt. Räknar ner …

Fram till dess förfinar vi några av våra idéer och ansökan vi gjorde till Digital 2015-2016 så att vi kan sända in en ny ansökan till Nordiska Kulturfonden. Sen, vilket inte är att förglömma, jobbar vi med en version av programmet för projektet “I en demokrati finns det inte plats för idioter” vilken ska vara färdig i slutet av november. Jobbar på och har kul.

 ***

Well it has been quiet for several of weeks, the reason being a seriously crashed computer and creative tinkering with new ideas. The new ideas involve urban public places, intruders and sound plus some visuals of course.

As for the tech we are doing good, we are a bit behind our time-schedule due to the computer crash though. But a couple of weeks late, in mid October, we are testing the new version of the software, this will be the first testing of the whole program with sensors and everything. Counting the days …

Until then we are refining some of our ideas, and the application that we sent to Digital 2015-2016, in order for a new application to the Nordic Cultural Fund. And, not to forget, we are doing a version of the software for the project “I en demokrati finns det inte plats för idioter” that shall be ready by the end of November. Keeping busy and having fun.

I believe in empty spaces; they’re the most wonderful thing. Anselm Kiefer

 But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? Albert Camus

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: