Hinna i kapp och reflektera / Catching up and reflecting

Wow! Våren knackar äntligen på dörren. Vi har haft lite tid att vila och reflektera efter ansökan till DIGITAL 201-16. Redovisningen av förprojektet är nästan klar. Det har varit en kul resa så här långt är konklusionen och den kommer med insikten att vi lagt tio gånger så många obetalda timmar som vi hade uppskattat från starten – roliga timmar.  Att skapa tillsammans är så mycket roligare än att sitta och pilla själv.

 ***

Wow! The spring is finally at the doorstep. We have had some time to rest and reflect after the application for DIGITAL 2015-16. The report for the pre-project is almost done. It has been a great trip this far is the conclusion together with the insight that the number of unpaid hours is ten times more than we estimated from the beginning – fun hours. Creating together is so much more fun than tinkering on your own.

Manus manum lavat – Seneca The Younger

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: