Rapport, kaos och kreativitet / Report, chaos and creativity

One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Friedrich Nietzsche

Dags att utvärdera och skriva rapport. Drygt ett halvt år har gått sedan arbetet med CoScene startade på allvar, Det har varit till stunder kaotiskt, enormt kul, gett nya kontakter och nätverk, inneburit lite resande och att uppleva nya platser samt att upptäcka den outsinliga källan av kunskap som finns i alla briljanta projekt och fantastiska människor som arbetar i det digitala landet, interagerar och bygger broar och nätverk mellan teknik och konst.

Medan vi väntar på besked kring vår ansökan för DIGITAL 2015-16 tänker vi börja leka med några nya projekt i det digitala landet mellan konst, återvinning, teknik och DIY. Skulle vi inte få stödet kommer vi att fortsätta resan med CoScene, söka annat ekonomiskt stöd och fortsätta det kreativa flödet.

***

Time to evaluate and write a report. A bit more than half a year the work with CoScene has been on it’s way. It has been chaotic at times, loads of fun, new connections and networks, some travel seeing new places and discovering the void of knowledge provided by brilliant projects and great people working in the digital land, interacting and building bridges and networks between technology and art.

While we wait for the outcome of our application for DIGITAL 2015-16 we´ll start tinkering with some new projects in the digital land between art, recycle and DIY. And if we do not get the grant we will continue the journey with CoScene, seeking other funding and keeping the creative flow.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: