Vad är CoScene? / What is CoScene?

Under de senaste månaderna har diskussionerna i den lilla projektgruppen gått på högvarv. Sedan start har vi varit klara över vad vi vill åstadkomma och hur vi ser CoScene i framtiden. Men att beskriva CoScene är till stunder inte lika enkelt och nu vi har landat på tre definitioner av vad CoScene är (det kan finnas fler):

(1) Ett rumsligt och visuellt instrument.

(2) En flerdimensionell digital lösning för scenkonst.

(3) En social innovation.

Som projekt är CoScene mer än den digitala tekniska lösningen – det är en konstnärlig process, kunskapsutbyte, möjliggörande och tillgänglighetsskapande.

***

During the past months the little project-group has had many dissuasions. We have, since the start, had a firm vision of what we want to accomplish and how we envision CoScene in the future. But to describe CoScene has from time to time not been so easy and today we have landed with three definitions of what CoScene is (and more might come):

(1) A spatial and visual instrument.

(2) A multi-dimensional digital solution for stage-performance.

(3) A social innovation.

As a project CoScene is much more than the digital technical solution – it is an artistic process, exchange of knowledge plus creating possibilities and accessibility.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: