Tillbaka på banan / Back on track

Sommaren visade sig från sin vackra sida och gav några underbara dagar innan hösten börjat ta vid.

Att hålla helt ledigt gick inte utan mellan varven har tankarna och diskussioner kring inriktning, lösning, funktion, minimalism, tillgänglighet kört på. Vad är viktigast att skapa utifrån det redan existerande, att uppfinna själv, en kombination, hur anpassa, optimera? är en del frågor som snurrat runt och bearbetats under sommaren men som nu nått konsensus inklusive en plan B.

Så med det under fötterna (och med risken att allt måste omformuleras) kommer CoScene att göra en pitch på Truly Digital i Helsingfors i slutet av september. Dags att att börja jobba.

***

The sumer gave some wonderful, beautiful days before the autumn came knocking on the door.

To be 100% on holiday didn’t work out and the ideas and thoughts kept poping up. Thoughts and discussions regarding orientation, solution, function, minimalism, accessibility demanded attention. Is the most important thing to create from pre-existing solutions, to create a complete new one or a combination, how to adapt and to optimize? These are some of the questions that have swirled around during the sumer but that now have reached a consensus and a even a plan B has evolved.

Standing on that foundation (and risking to have the foundation turned into crumble) CoScene will do a pitch at Truly Digital in Helsinki by the end of September. Time to dig into the work!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: