Beta-ett-test / Beta-one-test

loggoforfb_uniform.gif

The world is all gates, all opportunities, strings of tension waiting to be struck. Ralph Waldo Emerson

Nästa helg … kan knappt vänta, kommer vi att göra en beta-ett-test av programmet. Allt med rörelsestyrning ska då vara klart och kanske även något av ljudstyrningen. Vi kommer att försöka spela in en video medan vi testar och om allt fungerar kommer den ut på sidan under de närmaste veckorna.

***

 Next weekend … can hardly wait, will we do a beta-one-test of the software. Everything with the movement tracking should then be ready and maybe even some sound-controls. We will try to shoot a video as we test and if everything works out it will be on the site during the next couple of weeks.

Vad är CoScene? / What is CoScene?

loggoforfb_uniform1.gif

Under de senaste månaderna har diskussionerna i den lilla projektgruppen gått på högvarv. Sedan start har vi varit klara över vad vi vill åstadkomma och hur vi ser CoScene i framtiden. Men att beskriva CoScene är till stunder inte lika enkelt och nu vi har landat på tre definitioner av vad CoScene är (det kan finnas fler):

(1) Ett rumsligt och visuellt instrument.

(2) En flerdimensionell digital lösning för scenkonst.

(3) En social innovation.

Som projekt är CoScene mer än den digitala tekniska lösningen – det är en konstnärlig process, kunskapsutbyte, möjliggörande och tillgänglighetsskapande.

***

During the past months the little project-group has had many dissuasions. We have, since the start, had a firm vision of what we want to accomplish and how we envision CoScene in the future. But to describe CoScene has from time to time not been so easy and today we have landed with three definitions of what CoScene is (and more might come):

(1) A spatial and visual instrument.

(2) A multi-dimensional digital solution for stage-performance.

(3) A social innovation.

As a project CoScene is much more than the digital technical solution – it is an artistic process, exchange of knowledge plus creating possibilities and accessibility.