Säg ja! / Say yes!

Så många geniala saker poppar upp runt om i världen. De senaste veckorna har fokus legat på andra projekt än CoScene i den icke-digitala världen. Det innebär en del att hinna ikapp.

Just nu diskuterar vi andra finansieringsmöjligheter om vi inte vinner den stora vinsten som den lyckliga mottagaren av DIGITAL 2015-16. Vi konstruerar helt enkelt kartor av möjligheter.

Samtidigt testar och leker vi med lite av den nya tekniken och de appar som finns tillgängliga, saglar över den vi inte har råd med och drömmer om framtiden. Allting väldigt kul faktiskt. Häromdagen såg jag ett nytt konstverk av Studio Roosegarde som är briljant och på många sätt fångar verkligheten för många av oss som försöker skapa något vi tror på. Roosegardes verk heter the ”yes but” chair och du kan läsa mer om det här.

***

 So many brilliant things are popping up around the globe. The past weeks have been spent with the focus on other projects than CoScene in the non-digital world. That means a lot of catching up.

At present we are discussing different possibilities for funding if we do not get the big award, as being selected as the lucky receiver of the DIGITAL 2015-16. Constructing maps of possibilities that are.

At the same time we are playing around with new tech and apps already available, drooling over the ones we cannot afford and dreaming of the future, all rather fun actually. The other day I came across a new piece of art by Studio Roosegarde that is brilliant and in so many ways it encapsulate the reality for many of us trying to create something we believe in. Roosegarde’s piece is called the “yes but” chair and you can read more about it here.

I have noticed even people who claim everything is predestined, and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.
Stephen Hawking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: