Visionen!

Ett scenrum var ljud, ljus, effekter styrs genom och interageras med fysisk rörelse och ljud. Ett tredimensionellt interface där den som intar scenen skapar ett verk för alla sinnen genom sin interaktion med scenrummet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: